Att arbeta i företagsvärlden är ofta krävande

men även ansvarsfullt med en hel del stress, speciellt i samband med förändringssituationer. Att ibland stanna upp och reflektera för att få perspektiv på tillvaron är viktigt. Först när vi är väl förankrade i oss själva blir det möjligt att möta livets och arbetslivets turbulens med mognad och klokhet.

Grunden för ett företags framgång är välmående och uppskattad personal. Om företaget har kommit in i en ond cirkel av stress, sjukfrånvaro, övertid, ouppfyllda mål, är företagscoaching ett medel för att styra in på ett hälsoorienterat ledarskap.

Vi coachar företag på grupp- och individnivå

Ju mera engagerade medarbetarna är, desto bättre resultat, nöjdare kunder, större lönsamhet och bättre dynamik i företaget. Chefen är den enskilt viktigaste faktorn för att engagera medarbetarna och det är med coachande och metoder och förhållningssätt som chefer skapar engagemang.


Vi finns och coachar i Göteborg och Stockholm men erbjuder även Skype coachning.

Våra inriktningar:

  • Ledarskapscoaching (samt egenföretagare)

  • Säljcoaching

  • Gruppcoaching

  • Medarbetarcoaching

  • Personlig coaching

  • Coaching av enmansföretagare

  • Mentorskap

Skype Coachning

För dig som...
 

- bor utanför Göteborg och inte kan ta dig hit
- hellre vill sitta hemma i sin trygga miljö

- kanske har kontoret utomlands

- vill bespara tid på resor

VISION

Du motiverar varje enskild medarbetare till att handla. Bland annat med en fängslande vision.

SJÄLVFÖRETROENDE

Du får självförtroende nog att driva på resultat och klarar att övervinna motgångar och motstånd.

EXPERTIS

Coaching utgår från att medarbetaren är experten på sin situation och chefens roll är att hjälpa medarbetaren att ta sitt ansvar.

FÖRTROENDE

Den coachande chefen visar förtroende för medarbetarna, för deras förmåga att förstå och hantera sina egna problem, att utvecklas och ta ansvar.