Oavsett bransch innebär arbetslivet stundtals prövningar med en hel del stress, speciellt i samband med förändringsarbete. Att ibland stanna upp och reflektera för att få perspektiv på tillvaron är viktigt. Först när vi är väl förankrade i oss själva blir det möjligt att möta livets och arbetslivets turbulens med mognad och klokhet.

Grunden för ett företags framgång är välmående och uppskattad personal. Om företaget har kommit in i en ond cirkel av stress, sjukfrånvaro, övertid, ouppfyllda mål, är coachning ett användbart verktyg för att styra personalen mot en mer positiv utveckling.

Vi coachar på både grupp- och individnivå

Ju mera engagerade medarbetarna är, desto bättre resultat, nöjdare kunder, större lönsamhet och bättre dynamik i företaget. Chefen är den enskilt viktigaste faktorn för att engagera medarbetarna och det är med coachande och metoder och förhållningssätt som chefer skapar engagemang.


Vi finns och coachar i Göteborg och Stockholm men erbjuder även coachning digitalt.

Våra inriktningar:

  • Ledarskaps-coachning (samt egenföretagare)

  • Sälj-coachning

  • Grupp-coachning

  • Medarbetar-coachning

  • Personlig coachning

  • Mentorskap

VISION

Du motiverar varje enskild medarbetare till att handla. Bland annat med en fängslande vision.

SJÄLVFÖRETROENDE

Du får självförtroende nog att driva på resultat och klarar att övervinna motgångar och motstånd.

EXPERTIS

Coaching utgår från att medarbetaren är experten på sin situation och chefens roll är att hjälpa medarbetaren att ta sitt ansvar.

FÖRTROENDE

Den coachande chefen visar förtroende för medarbetarna, för deras förmåga att förstå och hantera sina egna problem, att utvecklas och ta ansvar.

KONTAKTA OSS

jessica@retailgroup.se

info@retailgroup.se

Tel: 070-798 61 55
Göteborg

Klart! Meddelandet mottaget.