Bakgrund
 

Svensk handel står inför ett paradigmskifte - den förändring som kommer att ske inom handeln under de närmsta åren förutses bli enorm. Förändringarna är bland annat kopplade till ändrade konsumentvanor, som i sin tur ger en stark ökning av näthandel med risk för färre arbetstillfällen för butiksanställda. I samband med detta kommer konsumenten ställa större krav och en ökad förväntan från leverantören på snabbare leveranser, större valfrihet och vikt på korrekt information. Konsumenten kommer även kräva närvarande möten, kunskap och en större shoppingupplevelse i fysisk butik.

Syfte
 

Utbildningen vänder sig till personal inom handeln som utbildas till ambassadörer som blir drivande i arbetet med att utveckla nya arbetssätt samt skapa goda kundrelationer som gör skillnad. Genom att öka kompetensen kring den pågående utvecklingen och samtidigt fokusera på att stärka medarbetarnas självförtroende och välbefinnande så skapas en bättre beredskap och öppenhet inför att möta förändringarna i handeln idag.Vi tror att med en gemensam syn och öppenhet för transformationen så blir den friktionsfri och glädjefylld.

Upplägg 

Transformationsloopen är en digital utbildning på 12 veckor med flera kortare arbetstillfällen och en fysisk träff. Allt för att passa handeln på bästa sätt. Vi valde att göra utbildningen digital för att öka tillgängligheten och maximera kapaciteten.