top of page

Positiv Psykologi

Pris

Varierande

Antal tillfällen

4 halvdagar

Typ

Fysisk

Om kursen

Positiv psykologi är ett växande område inom psykologin med syfta att öka individers psykiska välbefinnande. Genom att utföra olika interventioner kan vi öka vår livstillfredsställelse och känna mer positiva känslor. Välkommen att utforska hur du kan öka ditt eget välbefinnande både personligen såsom på arbetsplatsen!

Första tillfället - Positiva och negativa känslor 

Vi välkomnar er till tematräffar genom att presentera positiv psykologi. Hjärnan fokuserar tio gånger mer på det som är negativt än det som är positivt. Hur kan vi komma över ”the negativity bias”? Hur kan vi öka våra positiva känslor och minska våra negativa? Positiva känslor breddar vår kognition så att vi har nya tankar, aktiviteter och relationer. De skapar flexibilitet vid motgångar och leder till ökat välbefinnande.


Andra tillfället - Positiv tänkande

Varför och när är optimistiskt tänkande fördelaktigt för oss och hur kan vi förbättra vår optimism? Hur kan vi förändra våra negativa tankemönster. I vissa situationer är även pessimism viktigt. Under denna träff diskuterar vi vad positivt tänkande innebär och varför det ibland kan hjälpa oss att hantera svåra situationer. 


Tredje tillfället - Engagemang, styrkor och mening

Hur kan vi leva bra, använda våra styrkor och skapa mening i livet? Hur kan vi skapa engagemang på arbetsplatsen såsom i övriga delar av livet. Under denna träff diskuterar vi hur flow, engagemang, styrkor och mening spelar en stor roll i vårt välbefinnande.


Fjärde tillfället - Peace of Mind

Vad är peace of mind och hur kan vi uppnå det? I en värld där vi matas med intryck och stimuli är det viktigt att vi gör saker som får oss att känna peace of mind. Genom olika interventioner utforskar vi hur vi kan komma närmare detta tillstånd och på så sätt öka vårt välbefinnande. 


Instruktör

Nadja Alizadeh

Nadja Alizadeh

bottom of page