top of page
abstrakta Lights

DISC-analys

DISC och används för att utveckla människors självkännedom, kommunikation och sätt att interagera med varandra. Här använder vi fyra färger för att åskådliggöra olika beteenden.

Vilka är era utmaningar
på arbetsplatsen?

Vår beteendeanalys görs genom DISC som används för att utveckla människors självkännedom, kommunikation och sätt att interagera med varandra. DISC är en analys där man pratar om beteenden i färger. Verktyget har ett stort värde i företagets individ - och ledarskapsutveckling, för att lösa konflikter och vid rekrytering. Analysen kommer att skapa engagerade medarbetare, produktiva team, fler affärer och göra det enklare för er att behålla nyckelarbetare.   

Vill ni bygga produktiva team? Förbättra er kundsupport? Få hjälp vid rekrytering,
omplaceringar eller befordran? Eller så vill ni kanske utveckla effektiva ledare? Våra beteendeanalyser kan användas på många sätt, allt utefter just ert behov. 
 
Analysen enkel att förstå och använda eftersom den endast identifierar fyra beteendestilar
(D, I, S, C) som kopplas till fyra färger. Modellen bygger på ett arbete av Carl Gustav Jungs och år 1928 utvecklade William Moulton Marston Dr. Jungs modell och skapade DISC-analysen, som kan användas för att hjälpa oss att bättre förstå oss själva och andra människor. 

D, I, S, C

bottom of page